Planowanie strategiczne – wyznaczanie misji, wizji i celów strategicznych

Dlaczego warto planować i stosować strategię rozwoju i dlaczego często ta praktyka nie jest traktowana priorytetowo przez organizacje pozarządowe? Co daje zhierarchizowanie zadań i ujęcie ich w skoordynowany plan? Jakie są etapy planowania i jak powinna wyglądać misja, wizja i cele strategiczne organizacji?

Na te i inne pytania odpowie prowadząca szkolenie Ewa Gałka – prezeska Centrum PISOP, menedżerka i specjalistka w zakresie ewaluacji, doświadczona trenerka.

W ramach szkolenia poruszone zostaną takie zagadnienia jak m.in.:

  • misja, wizja, strategia i ich funkcje,
  • etapy planowania strategii rozwoju,
  • planowanie operacyjne,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie obszarami/programami.

Zapraszamy na szkolenie z planowania działań organizacji pozarządowych, które odbędzie się 14 listopada 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie, Pl. J. Metziga 26/6.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub faksem pod numerem: 65 529 78 86 do dnia 12 listopada 2014 r.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Mateuszem Grzeszczuk pod nr tel. 65 520 78 86 lub mailem mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl

Formularz_Zgloszeniowy_14.11.2014_Leszno