Po Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie

„Społecznie – Pomysłowo – Ekonomicznie” pod tym hasłem 30 marca w Lesznie zorganizowaliśmy Forum Ekonomii Społecznej z udziałem m.in. Pełnomocnik  Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Prezydenta Miasta Leszna. W Forum udział wzięło niemal 60 osób.

Każdy z nas powinien mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym środowisku, sam – według swoich możliwości – próbować zmienić kwestie, które nam nie odpowiadają. W 2002 roku z takim zdaniem zgadzało się zaledwie 50% Polaków, w 2014 było ich już prawie 80%. To wszystko pokazuje, że aktywność obywatelska zyskuje na znaczeniu. Potwierdzili to także odbiorcy Forum.

Uczestnicy pierwszego panelu pn. „Aktywność obywatelska a rozwiązywanie problemów lokalnych” podkreślali znaczenie aktywności obywatelskiej i działalności organizacji pozarządowych jako partnera dla działań władzy. Zwrócili uwagę jak ważne jest budowanie partnerskiej współpracy między różnymi organizacjami i instytucjami.

Podczas drugiej panelu działacze społeczni dzielili się swoim doświadczeniem. Opowiadali m.in. jak prowadzić szkołę przez stowarzyszenie, podejmować działania w ramach spółdzielni socjalnej, tworzyć wioskę tematyczną, czy podejmować działalność rynkową w ramach organizacji pozarządowej.

Forum zorganizowane zostało w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. To z pewnością nie ostatnie tego typu wydarzenie, które dla Państwa przygotowaliśmy.