Po trzeciej Komisji Oceny Wniosków

15 i 16 września odbyła się, trzecia już z kolei, Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Na wrześniowy termin KOW wpłynęło 8 wniosków. Miło nam poinformować, że wszystkie uzyskały pozytywną opinię Komisji.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.

Lista ocenionych wnioskow_09.2016

lowes-uklad_logo