Porady księgowej. Bądź czujny! Zmiany w prawie w 2015 r.

Czy wiesz jakie zmiany zaszły w składaniu CIT-8 i niektórych PIT-ów? Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady dotyczące składania formularzy podatkowych.

Jeśli Twoja organizacja zatrudnia (zarówno na umowę o pracę jak i umowę o dzieło i umowę zlecenie) więcej niż  5 osób ma obowiązek wysłania wymaganych formularzy do urzędu skarbowego wyłącznie internetowo. W celu samodzielnego złożenia tych dokumentów konieczne jest, by organizacja posiadała certyfikowany podpis elektroniczny. Nasza księgowa pomoże wypełnić formularze oraz podpisze i wyśle je w imieniu organizacji!
Ustawodawca określił również nowe wzory deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-37 oraz CIT-8.

Pamiętaj, że pierwsze formularze trzeba złożyć do 2 lutego!

W celu umówienia się na spotkanie z księgową prosimy do kontakt z Alicją Marcinek mailowo: alicja.marcinek@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Do skorzystania z doradztwa zapraszamy stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej z subregionu leszczyńskiego (Miasto Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki i wolsztyński).