Poznaj zasady tworzenia biznesplanu!

Jak wytworzyć zysk dla swojej organizacji bez pomocy środków unijnych czy samorządowych? W jaki sposób POMYSŁ zamienić w BIZNES?   

Aby otrzymać odpowiedzi na te i inne pytania,  zapraszamy na szkolenie pn. Jak zaplanować działalność naszej organizacji? Zasady tworzenia biznesplanu w Podmiotach Ekonomii Społecznej. Szkolenie odbędzie się w dniach 18 – 19 czerwca w biurze Centrum PISOP, przy ul. Pl. J. Metziga 26/6 w Lesznie, w godzinach  9.00 – 16.00.

Podczas szkolenia, które poprowadzi ekspert w dziedzinie Bartłomiej Sroczyński, omówione zostaną następujące zagadnienia:

  •  Układ i konstrukcja biznesplanu
  •  Cele krótko i długoterminowe
  •  Plan operacyjny i marketingowy
  •  Analiza potencjału
  •  Harmonogram działań oraz plan finansowy
  •  Ocena przedsięwzięcia.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać (na specjalnym formularzu do pobrania tutajnajpóźniej do 10 czerwca mailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl  lub faksem pod nr 065/ 520 78 86.

Oferta skierowana jest do przedstawicieli Stowarzyszeń, Fundacji, Zakładów Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów oraz Klubów Integracji Społecznej z subregionu leszczyńskiego (tj. miasta Leszna oraz powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego oraz wolsztyńskiego).

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl  lub pod nr  tel. 065/ 520 78 86.

Jeśli zależy Ci, by Twoja organizacja dążyła do samowystarczalności finansowej zgłoś się już dziś!