Pozytywna rekomendacja dla Centrum PISOP

Miło nam poinformować, że Centrum PISOP przeszło pierwszy etap procesu akredytacji prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest poprawa jakości wsparcia oferowanego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej Polski.

Po pierwszym etapie weryfikacji, nasze Stowarzyszenie znalazło się w gronie organizacji, które spełniły kryteria formalne i merytoryczne i tym samym otrzymały pozytywną rekomendację do przeprowadzenia audytu. Przed nami kolejne zmagania m.in. weryfikacja realizowanych przez nas zadań i wskaźników, jakie wykazaliśmy we wniosku o akredytację.

W związku z tym informujemy, że komisja sprawdzająca nasz wniosek może kontaktować się z Państwem w celu zweryfikowania rodzaju wsparcia udzielonego przez Centrum PISOP.

Spełnienie standardów działania i pozytywne przejście procesu akredytacji jest niezbędne, abyśmy dalej mogli oferować Państwu nasze wsparcie.

Już teraz dziękujemy Państwu za zaufanie i korzystanie z naszej oferty!