Program Aktywizacja i Integracja w praktyce

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych. Realizatorami Programu są powiatowe urzędy pracy samodzielnie, bądź we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli PUP i OPS oraz przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z subregionu poznańskiego do udział w spotkaniu dotyczącym praktycznego wdrażania PAI, które odbędzie się 22 czerwca w Hotelu Mercure w Poznaniu.

W programie planujemy wystąpienia z zakresu:

 • Rola, zadania OPS pod kątem współpracy z PUP
  na rzecz osób długotrwale bezrobotnych
Maria Świdurska
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie
 • Rola, zadania PUP pod kątem współpracy z OPS
  na rzecz osób długotrwale bezrobotnych
Ewa Beba
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie
 
 • Porozumienie o współpracy PUP-OPS:
  założenia, zapisy, formuła
Grzegorz Przymus
doradca Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Współpraca PUP-OPS w subregionie poznańskim
  – dyskusja
Katarzyna Sulejewska
doradczyni Centrum PISOP
 • Współpraca PUP-OPS w subregionie poznańskim  – dyskusja

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 17 czerwca 2015 na adres mailowy katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Katarzyna Sulejewska pod numerem  tel. 61 851 91 34   bądź pod wskazanym adresem mailowym.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu bezpłatny.

Spotkanie jest częścią projektu WCES – Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w nim jest bezpłatny.

formularz zgłoszeniowy