Ruszyła 6 edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłosiła nabór wniosków konkursowych w ramach organizowanego już 6 raz jedynego ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. W konkursie nagradzani są ci, którzy dbają o wysoką jakoś produktów i usług, łącząc przy tym działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców społecznych do aplikowania. Jest to świetna okazja do pokazania tego co z sukcesem robicie, pokazanie się szerszej grupie odbiorców oraz poddanie się fachowej ocenie ekspertów.

Dzięki Partnerom Konkursu pula nagród 6 edycji wyniesie ponad 70 000 zł. Poniżej prezentujemy poszczególne nagrody.

Nagrody finansowe:

  • Nagroda Główna i tytuł „Przedsiębiorstwa Społecznego Roku” – 30 000 zł
  • Pomysł na Rozwój – 12 000 zł
  • Nagroda Laureatów Konkursu – 10 000 zł
  • Wyróżnienie PwC – 5 000 zł
  • Odkrycie Roku – 5 000 zł
  • Nagroda ANG – 3 000 zł
  • 5 wyróżnień TISE – po 1 500 zł

Nagroda główna ufundowana została przez Fundację Crédit Coopératif.

Nagrody niefinansowe:

  • Nagroda PwC w formie mentoringu biznesowego
  • Nagroda publiczności

W poprzednich edycjach konkursu zostały nagrodzone bardzo różne przedsiębiorstwa, wśród nich znalazły się między innymi: Spółdzielnia Socjalna „Patron”, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO, „Flandria” Spółdzielnia Europejska, Spółdzielnia Socjalna “Rybka”, Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni”, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza”, Spółdzielnia Socjalna ISSA, Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa, Spółdzielnia Socjalna Marzenie, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne, Stowarzyszenie Siemacha, Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska sp. z o.o., Przedsiębiorstwo społeczne Gospoda Jaskółeczka, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.

Termin przesyłania zgłoszeń mija 25 maja.

Więcej informacji o Konkursie na stronie: http://www.konkurs-es.org/