Są już wyniki rekrutacji Uczestników do Projektu!

W związku z zakończoną rekrutacją do projektu osób fizycznych zainteresowanych założeniem Spółdzielni Socjalnej przedstawiamy wyniki przeprowadzonej rekrutacji. Poniżej znajdą Państwo listy rankingowe (Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do projektu, Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do projektu oraz Lista Kandydatów odrzuconych).

Więcej informacji udziela Natalia Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl.

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

LISTA KANDYDATÓW ODRZUCONYCH