Spółdzielnia socjalna

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

  1. społecznej reintegracji jej członków, czyli działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
  2. zawodowej reintegracji jej członków, czyli działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. Podobnie jak Fundacje i Stowarzyszenia – Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że wypracowany zysk przekazuje na realizację celów statutowych.