Zakład Aktywności Zawodowej

może zostać utworzony przez gminę, powiat, fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Nie stanowi samodzielnej formy prawnej, jest bowiem jednostką wydzielaną organizacyjnie i finansowo. Powstaje w cele zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Aby powołać Zakład należy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa.