Spotkajmy się w Rawiczu

21 listopada w Rawiczu odbędzie się wyjątkowe spotkanie dla przedstawicieli rawickich organizacji pozarządowych. To doskonała okazja do rozmowy o potrzebach fundacji i stowarzyszeń, a także poznania założeń Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi.

W programie spotkania założyliśmy następujące wystąpienia:

  • Czego  potrzebujemy,  aby aktywnie działać?  Badanie potrzeb organizacji pozarządowych
  • Gdzie szukać pieniędzy na działania?  Konkurs Funduszu Inicjatyw Pozarządowych – Priorytet  3
  • Jak skutecznie współpracować? Założenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00. Udział w nim jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Mikołaj Kostaniak pod wskazanym mailem oraz numerem telefonu 65/520 78 86.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Rawicz.

Serdecznie zapraszamy!