Spotkania doradcze w Wolsztynie

Grudzień w gminie Wolsztyn zapowiada się niezwykle pracowicie.
Zapraszamy na spotkania, których tematyka będzie najbardziej przydatna osobom działającym w organizacjach pozarządowych.

Już 7 grudnia w godz. 10:00 – 14:00 będzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa na temat składania ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Wolsztyn. Doradczyni Centrum PISOP – Natalia Szymanowska – odpowie na pytania dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków.
Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, Sala nr 48

Natomiast 12 grudnia w godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się spotkanie animacyjne z Justyną Schaefer – Kurkowiak – ekspertką ds. promocji i komunikowania z Centrum PISOP,  która opowie o promocji w III sektorze. Druga część spotkania obejmie indywidualne doradztwo w tym zakresie.
Spotkanie odbędzie się również w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Sala nr 48.

13 grudnia w godz. 10:00 – 14:00 ponownie zapraszamy na bezpłatne doradztwo na temat składania wniosków w otwartych konkursach ofert w Gminie Wolsztyn. Doradztwo odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie w pok. 18.

14 grudnia w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się spotkanie z prawnikiem Centrum PISOP na temat polityki bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Spotkanie odbędzie się w Biurze Promocji i Turystyki przy ul. Dr Kocha 12 a w Wolsztynie.
Po zakończeniu spotkania, w godz. 12:00 – 15:00 będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji z prawnikiem.

Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: beata.zabroni@pisop.org.pl  lub telefonicznie  65 520 78 86.

Spotkania skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej: organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów sportowych z gminy Wolsztyn.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.