Spotkanie Liderów

Już po raz kolejny Lokalni Liderzy z subregionu leszczyńskiego spotkali się w Żerkowie, by porozmawiać na temat przedsiębiorczości społecznej. Podczas spotkania mieli możliwość wysłuchania dwóch doświadczonych, aktywnych Liderów. Marlena Pujsza-Kunikowska opowiedziała o tym jak Centrum Aktywności Twórczej z Leszna realizuje zadania w ramach działalności statutowej i odpłatnej oraz o pozyskiwaniu wolontariuszy do przeróżnych działań. Natomiast Dominik Radwański – Lider Spółdzielni Socjalnej VIVO opowiedział o formach współpracy jakie wdrażają na terenie subregionu kaliskiego. Wachlarz usług komercyjnych oraz zadań publicznych pozwoliły dostrzec Liderom szeroki zakres działań spółdzielni.

Drugiego dnia na Liderzy pojechali z wizytą do Leszna, gdzie samorząd pochwalił się wzorową współpracą z III sektorem. „Każdy życzyłby sobie takiej współpracy” wybrzmiewało od Liderów. Kolejnymi punktami na mapie była Spółdzielnia Socjalna OMNES oraz stowarzyszenie „Wygraj Siebie”. Na koniec trafiliśmy do siedziby Centrum PISOP, w której animatorka Beata Grzegorzewska opowiedziała o najbliższych planach, jakie będziemy wspólnie realizować w drugiej połowie roku 2017.

Kolejne spotkanie Liderów już wkrótce.