Szkolenie z zarządzania finansami

Jak zarządzać finansami?

Chcesz poznać źródła finansowania organizacji pozarządowych? Zarządzanie finansami stowarzyszenia czy fundacji jest dla Ciebie dużym wyzwaniem? A może interesują Cię zasady planowania finansów i strategii finansowej? Przyjdź na szkolenie do Centrum PISOP i przekonaj się, jak przydatne dla Twojej organizacji może być posiadanie takiej wiedzy.

Szkolenie pt. „Zarządzanie finansami” odbędzie się 25 lutego br. w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (pl. Metziga 26/6) w godzinach od 9:00 do 16:00. Poprowadzi je doświadczona trenerka Dorota Surma. Szczegółowy program spotkania znajduje się w załączniku poniżej.

Zapraszamy na nie szczególnie osoby zarządzające finansami (m.in. prezesów, członków zarządów, dyrektorów) w organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach ekonomii społecznej: spółdzielniach socjalnych, zakładach aktywności zawodowej, centrach i klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych z subregionu leszczyńskiego (Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki i wolsztyński)

Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego. Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego niżej formularza i odesłanie go mailem na adres: alicja.marcinek@pisop.org.pl, lub faksem pod numerem 65 520 78 86. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!