Szkolenie z zarządzania Organizacją Pozarządową

Dobrze działająca oraz rozwijająca się organizacja to taka, w której właściwie został zaplanowany, przygotowany i jest realizowany system zarządzania.  Od zarządzania bowiem w dużej mierze zależy sukces Twój i Twojego zespołu!

Mając tego świadomość, specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy szkolenie: „Jak zapewnić dobre funkcjonowanie naszej organizacji?”, które odbędzie się w dniach 3 i 4 grudnia w siedzibie Centrum PISOP (Pl. Metziga 26/6, Leszno) w godz. 9.00 – 16.00. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania. Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • jak organizować pracę zespołu, aby osiągać pożądane efekty,
  • dlaczego warto planować i w jaki sposób to robić
  • jak zarządzać finansami aby zapewnić płynność i stabilność finansową
  • czym jest komunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz jakie znaczenie ma budowanie wizerunku organizacji.

Szkolenie poprowadzi Prezeska Centrum PISOP – Ewa Gałka, która podczas szkolenia zaprezentuje również innowacyjne narzędzie BINGO służące skutecznemu i efektywnemu zarządzaniu organizacją.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 29 listopadamailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl lub faksem pod nr 65/520 78 86. Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenie jest bezpłatne.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Alicją Marcinek (alicja.marcinek@pisop.org.pl, tel. 65/520 78 86)

Serdecznie zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy