Tworzenie projektu i pozyskiwanie środków na działania – szkolenie w Krobi

Jak efektywnie pozyskiwać środki na działania i w jaki sposób napisać projekt?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „ABC tworzenia projektu i źródła finansowania organizacji pozarządowych”

Jest to tematyka, która powinna zainteresować organizacje, które zamierzają starać się o pozyskanie pieniędzy na swoje działania.

Szkolenie odbędzie 22 listopada  2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Wymysłowie
w godzinach od 9:00 do 16:00.

Podczas szkolenia, tradycyjnie omówione zostaną takie elementy, jak:
•    charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
•    uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
•    charakterystyka grupy docelowej,
•    kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
•    harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
•    zasady konstruowania budżetu projektu,
•    źródła finansowania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać na załączonym druku zgłoszenia mailem do 20 listopada br, na adres: beata.zabroni(@)pisop.org.pl .

Szkolenie skierowane jest wszystkich mieszkańców Gminy Krobia oraz do podmiotów ekonomii społecznej: organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów sportowych z gminy Krobia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Krobi.

Formularz_zgloszeniowy_szkolenie