VIII edycja Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”

Od 25 lipca do 16 września 2016 r. organizacje pozarządowe, fundacje firm i menadżerowie mogą zgłaszać do Plebiscytu gwiazdy, które angażują się w działania charytatywne.

Laureaci uhonorowani zostaną statuetką „Gwiazdy Dobroczynności” oraz otrzymają czek na 5 000 zł, który przekażą wybranej przez siebie organizacji pozarządowej.

Do składania nominacji w Plebiscycie „Gwiazdy Dobroczynności” zaproszone są fundacje, stowarzyszenia, fundacje firm, menedżerowie gwiazd oraz inne instytucje współpracujące z osobami publicznie znanymi i udzielającymi się społecznie. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu wybierze finalistów. Laureaci zostaną wyłonieni już w drodze głosowania internetowego, które odbędzie się na stronie Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” oraz poprzez aplikację na Facebooku.

Kapituła Plebiscytu przyznaje – również Honorową Gwiazdę Dobroczynności, a Magazyn SHOW Nagrodę Specjalną Gwiazdę Dobroczynności Magazynu SHOW. Zostanie również przyznana nagroda Gwiazda Dobroczynności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Laureaci Plebiscytu otrzymają statuetki podczas Balu Charytatywnego „Gwiazd Dobroczynności”, który jest świętem odpowiedzialnych społecznie gwiazd, organizacji pozarządowych i firm.

Organizatorem Plebiscytu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a Głównym Partnerem jest SHOW – luksusowy magazyn w dobrym stylu.

Więcej informacji: http://www.gwiazdydobroczynnosci.pl/