Warsztat w Wiardunkach!

W najbliższą niedzielę, 24. marca podczas kiermaszu w Rogozińskim Centrum Kultury swoje stoisko wystawi m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej Wiardunki. Goście kiermaszu będą mogli zakupić wytwory o tematyce wielkanocnej stworzone przez uczestników WTZ Wiardunki – piękne kartki, stroiki i ozdoby świąteczne!

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach został stworzony przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. K. Marcinkowskiego „REHABILITACJA” z siedzibą w Wągrowcu. Uczestnikami warsztatu mogą zostać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które ukończyły szesnasty rok życia oraz ze wskazaniem uczęszczania do WTZ.

Uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez WTZ ma doprowadzić do rozwoju emocjonalnego, intelektualnego oraz społecznego osób korzystających
ze wsparcia, a także – do podniesienia ich zdolności zawodowych oraz rehabilitacji ruchowej. Kolejnym celem, nie mniej ważnym, jaki stawiają sobie pracownicy Warsztatu, jest otwarcie się uczestników na otaczający świat. Stąd też organizowanych jest wiele wyjazdów (m.in. do Jaracza na fermę strusi)
oraz wydarzeń (m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka), które wzbogacają ich rozwój społeczny i poznawczy.

W warsztacie przebywa stała liczba 30 uczestników, którzy pod okiem instruktorów poddawani są rewalidacji. WTZ dysponuje sześcioma pracowniami (pracownia gospodarstwa domowego, poligraficzno-informatyczna, plastyczno-ceramiczna, wikliniarska, artystyczno-ogrodnicza oraz stolarska).

Warto dodać, że placówka na stałe współpracuje z wieloma organizacjami, m.in. z grupami wolontariuszy z Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie i Zespołu Szkół w Parkowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole, Zespołem Szkół Specjalnych w Kowanówku, Gimnazjum nr 1
w Rogoźnie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole oraz Stowarzyszeniem „Przyjaciel” z Obornik.

Dla tych, którzy już dziś chcieliby zobaczyć dzieła uczestników – zapraszamy na stronę www.warsztatwiardunki.tnb.pl. W zakładce „Nasze wytwory” znajdują się zdjęcia oferowanych kartek, stroików i ozdób wielkanocnych!