Warsztat z tworzenia prezentacji multimedialnych

Tworzenie prezentacji multimedialnych często kojarzy się z wielogodzinną  i nie zawsze łatwą pracą przy komputerze. Wielość możliwości i funkcji programów do tworzenia prezentacji może przerażać i zniechęcać. Mając tego świadomość, przygotowaliśmy dla Państwa warsztat, który udowodni, że tworzenie prezentacji multimedialnych może być przyjemnością!

Warsztat „Tworzenie prezentacji multimedialnych” odbędzie się 15 listopada w godz. 10.00 – 12.00w siedzibie Centrum PISOP (Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6). Prowadzący przygotowali ciekawy program, który poruszać będzie wiele istotnych tematów, m.in.:

  • Nowoczesne techniki prezentacji – jak ich używać, aby prezentacja skutecznie docierała do odbiorców;
  • Rysunek, dźwięk, zdjęcie i obraz, czyli jak sprawić by prezentacja była atrakcyjna;
  • Budowanie scenariusza prezentacji , czyli o tym, co powinno znaleźć się na slajdach

Warsztat poprowadzi Monika Pawlak.

Na warsztat serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, leszczyńskiego.

Zgłoszenia w postaci formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) przyjmujemy drogą mailową: monika.pawlak@pisop.org.ploraz faxem: 65 520 78 86

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w warsztacie jest bezpłatny.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Formularz zgłoszeniowy