Wielkopolska Wiara – spotkania informacyjne w regionie

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu na mikrodotacje realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, zapraszamy na spotkania informacyjne, jakie odbędą się w najbliższych tygodniach na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 4 sierpnia br. w Lesznie, ul. Opalińskich 1, Biblioteka Uczelniana PWSZ, godz. 11.00-14.00.
    Zgłoszenia udziału przyjmuje Mateusz Grzeszczuk: mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl

  • 7 sierpnia br. w Pile, Pl. Staszica 10, s. 229B w Urzędzie Miasta Piły, start godz. 11.00-14.00.
    Zgłoszenia udziału przyjmuje Karol Szonowski: karol.szonowski@gmail.com 

W programie, poza podstawowymi informacjami na temat Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, znajdą się również wskazówki, jak prawidłowo przygotować swoją ofertę – doradcy podpowiedzą, na które elementy projektu zwrócić szczególną uwagę. Osoby poszukujące inspiracji będą miały także okazję usłyszeć o ciekawych projektach zrealizowanych w regionie, jako przykładach dobrych praktyk.

Informacje o kolejnych terminach spotkań będą pojawiać się na bieżąco.

Szczegółowych informacji udziela Maria Tuchowska, tel. 61 851 91 34, mail: maria.tuchowska@pisop.org.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_WW_logotyp_kolor