Wizyta studyjna dla lokalnych animatorów

Serdecznie zapraszamy  przedstawicieli lokalnej społeczności z subregionu leszczyńskiego do udziału w wizycie studyjnej w dn. 15-17 czerwca 2015 r. szlakiem wiosek tematycznych Wrzosowej Krainy na Dolnym Śląsku.

Chcesz, aby w Twojej okolicy powstał plac zabaw? A może brakuje miejsca dla seniorów? Jeśli szukasz sposobu na zmiany swojej najbliższej okolicy, zmotywowanie mieszkańców do wspólnych działań, weź udział w wizycie studyjnej pn. „Akcja Animacja!”. Wizyta organizowana jest w dniach 15-17 czerwca 2015 roku szlakiem wiosek tematycznych Wrzosowej Krainy na Dolnym Śląsku.

Do udziału w wizycie zapraszamy osoby chcące aktywnie działać w swoim środowisku, szukające pomysłów na ciekawe działania lokalne (m.in. przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, sołtysów) z subregionu leszczyńskiego (m. Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki, wolsztyński).

Uczestnicy wizyty zdobędą wiedzę na temat zawiązywania partnerstw i mobilizowania mieszkańców do działania, poznają dobre praktyki w zakresie działań lokalnych, będą mogli wymienić się doświadczeniami.

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej proszone są o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go drogą mailową na adres weronika.bota@pisop.org.pl bądź faksem pod nr 65 520 78 86. Na zgłoszenia czekamy do 8 czerwca do godz. 12:00.

Więcej informacji udziela Weronika Bota telefonicznie pod nr 65 520 78 86.

Uwaga! Udział w wizycie może wziąć udział 10-12 osób. O zakwalifikowaniu nie decyduje kolejność zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych zgłoszeń. O zakwalifikowaniu organizator poinformuje uczestników telefonicznie lub mailowo najpóźniej do 9 czerwca godz. 15:00.

Udział w „Akcji Animacja!” jest bezpłatny. Organizator zapewnia transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie oraz materiały edukacyjne.

 Wizyta studyjna obywa się w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

formularz _zgloszeniowy