Współpraca z biznesem

Czy organizacjom pozarządowym potrzebna jest współpraca z biznesem?Na to pytanie istnieje tylko jedna odpowiedź – TAK! O tym, dlaczego warto nawiązać współpracę z przedsiębiorcami będzie można dowiedzieć się podczas szkolenia pn. „Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem”, które odbędzie się 22 października w siedzibie Centrum PISOP (Leszno, Pl. Metziga 26/6), w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie jest częścią Października Ekonomii Społecznej organizowanego przez Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Szkolenie ukazuje pozytywne oblicze współpracy NGO – biznes, kładąc nacisk na szereg korzyści wynikających z partnerstwa budowanego w ramach tzw. CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).

Szkolenie poprowadzi Ewa Gałka, która udzieli odpowiedzi na wiele istotnych pytań, m.in.

·         dlaczego warto współpracować z biznesem?

·         jak NGO może budować swój wizerunek usługodawcy/partnera?

·         w jaki sposób firmy mogą wspierać działania organizacji pozarządowych?

·         co biznes i organizacje mają sobie do zaoferowania?

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej, które myślą o włączeniu się w promowanie dobrych praktyk poprzez budowanie pozytywnej współpracy z biznesem zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w szkoleniu! Zgłoszenia należy przesyłać (na specjalnym formularzu do pobrania tutaj) najpóźniej do 15 października mailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl  lub faksem pod nr 065/ 520 78 86.

Naszą ofertę kierujemy do Podmiotów Ekonomii Społecznej, czyli: Fundacji, Stowarzyszeń, Spółdzielni i Spółdzielni Socjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnychz subregionu leszczyńskiego (tj. miasta Leszna oraz powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego oraz wolsztyńskiego).

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt mailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl  lub pod nr  tel. 065/ 520 78 86.

Pobierz formularz zgłoszeniowy