Współpraca z samorządem

Fundacje i stowarzyszenia mogą mieć wpływ na kierunki działania samorządu m.in. poprzez włączanie się w prace zespołów roboczych, czy konsultacje dokumentów. Jak robić to skutecznie dowiedzą się uczestnicy warsztatu na temat pozafinansowych form współpracy organizacji z samorządem organizowanego 19 marca w Poznaniu.

Warsztat organizowany jest w Centrum Bukowska w Poznaniu w godzinach 10.00 do 12.00. W programie omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • inicjatywa lokalna
  • rada działalności pożytku publicznego
  • konsultowanie dokumentów, w tym program współpracy.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztacie prosimy o kontakt z Martą Swiniarską pod numerem tel. 61 851 91 34 lub mailem marta.swinarska@pisop.org.pl.

Udział w warsztacie jest bezpłatny!

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

loga UE-poziom_kolor