Wyniki uzupełniającej rekrutacji do projektu – Spółdzielnie Socjalne

Informujemy, że zakończyliśmy już rekrutację uzupełniającą  do projektu osób fizycznych zainteresowanych założeniem bądź przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej. Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonej rekrutacji tj. listę podstawową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę kandydatów odrzuconych. .

Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl.

lista podstawowa
lista kandydatów odrzuconych