ZAIKS – fakty i mity

Największą bolączką organizatorów imprez okolicznościowych i festynów jest kwestia ZAIKSu i pozwoleń niezbędnych do ich przeprowadzenia. 25 marca zapraszamy do udziału w warsztacie doradczym w Lesznie poświęconym tej tematyce.

Warsztat ma na celu przedstawienie wymagań jakie organizacje muszą spełnić organizując wydarzenie tj. jak festyn, czy impreza.

Warsztat odbędzie się w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (Pl. Metziga 26/6) w godzinach 10:00 – 12:00.

Do udziału zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych)  z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailem alicja.marcinek@pisop.org.pl.

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.