Zapraszamy na najbliższe szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenia, które odbędąsię wCentrum Bukowska, przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu już w listopadzie i grudniu! Spotkania odbędą się w godzinach 9.00 – 16.00. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia!

26-27 listopada – Jak zaplanować działalność naszej organizacji? Zasady tworzenia  biznesplanu w podmiotach ekonomii społecznej.

 • Układ i konstrukcja biznesplanu.
 • Cele krótko i długoterminowe.
 • Plan operacyjny i marketingowy.
 • Analiza potencjału PES, klienta oraz konkurencji.
 • Harmonogram działań oraz plan finansowy.
 • Ocena przedsięwzięcia.

Szkolenie poprowadzi: Bartłomiej Sroczyński

 

 

5-6   grudnia –  Jak zapewnić dobre funkcjonowanie naszej organizacji?

 • Usprawnienie realizacji działań statutowych.
 • Zapewnienie płynności finansowej.
 • Budowanie wiedzy i doświadczenia zespołu.
 • Informowanie o działaniach organizacji.

Zadania prezesa/przewodniczącego i zarządu.

Szkolenie poprowadzi: Ewa Gałka

 

 

10 grudnia – Jak działać zgodnie z prawem? Aspekty prawne w podmiotach ekonomii społecznej.

 • Formy prawne Podmiotów Ekonomii Społecznej(PES) w Polsce.
 • Przegląd aktów prawnych regulujących działania PES.
 • Organy wewnętrzne w PES i ich rola i kompetencje.
 • Pracownicy w PES – podstawowe obowiązki PES w zakresie realizacji prawa pracy.
 • Umowy cywilno-prawne – typy umów, sposoby ich przygotowania, obowiązki.
 • Wolontariat w PES.

Szkolenie poprowadzi: Łukasz Waszak

 

12 grudnia – Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem

 • Organizacje pozarządowe i biznes – potencjał do współpracy
 • Zasoby do współpracy. Zasady współpracy NGO – biznes
 • Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a aktywność NGO
 • Planowanie współpracy organizacji pozarządowej z biznesem – studium przypadku
 • Plan najbliższych działań w zakresie współpracy organizacje pozarządowe – biznes

Szkolenie poprowadzi: Ewa Gałka

 

 

Na zgłoszenia do udziału w

 • szkoleniu 26-27.11  czekamy do 22 listopada
 • szkoleniu 5-6.12 czekamy do 29 listopada
 • szkoleniu 10.12 czekamy do 6 grudnia
 • szkoleniu 12.12 czekamy do 6 grudnia

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać mailem na adres malgorzata.jankowska@pisop.org.pl lub faksem pod numer 61/851 91 34.

Do udziału w szkleniach zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu poznańskiego – tj. m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!