Zapraszamy na warsztaty doradcze!

Jeśli chcecie Państwo zasięgnąć bezpłatnej fachowej porady Doradców w ważnej dla Państwa organizacji sprawie, już od przyszłego tygodniu zapraszamy na warsztaty doradcze, które odbędą się w biurze Centrum PISOP w Lesznie (ul. Pl. J. Metziga 26/6)  w dniach:

  • 9 stycznia doradztwo księgowe dot. sprawozdawczości w NGO, w godz. 9:00-11:00
  • 14 stycznia doradztwo marketingowe, w godz. 10:00-15:00
  • 16 stycznia warsztat doradczy zbiórki publiczne, w godz.  10:00-12:00
  • 29 stycznia warsztat doradczy działalność odpłatna i gospodarcza, w godz.  10:00-12:00

Na warsztaty serdecznie zapraszamy Organizacje Pozarządowe oraz inne Podmioty Ekonomii Społecznej z m. Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego oraz wolsztyńskiego.

Aby umówić się na spotkanie z naszymi doradcami, należy skontaktować się z Alicją Marcinek pod nr. tel. 65 520 78 86 lub napisać mail na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl

Osoby, które wezmą udział w warsztatach doradczych, będą mogły od razu wybrać interesujące je usługi. Przypominamy  bowiem, że organizacjom, które przystąpiły do projektu poprzez udział w doradztwie lub w szkoleniu, świadczymy bezpłatne usługi prawne, księgowe, marketingowe, dostosowane do ich potrzeb,  w tym m.in.:

  • prowadzenie pełnej księgowości dla organizacji w okresie od 6 do 12 miesięcy
  • sporządzenie rocznego bilansu finansowego
  • tworzenie regulaminów, statutów, wzorów umów
  • projektowanie stron internetowych, logotypów, materiałów promocyjnych
  • analizę potencjału rynkowego organizacji prowadzących działalność gospodarczą.