Zarządzaj swoim czasem! Zaproszenie do udziału w szkoleniu.

Brak czasu to problem niejednego społecznika. Jak skutecznie zarządzać swoim czasem? Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 3 sierpnia w godz. 9.00 – 16.00 w Stacji Biznes w Lesznie (Pl. Metziga 1).

Podczas szkolenia omówione będą zagadnienia pozwalające lepiej zarządzać swoim czasem, w tym m.in.:

– Zasada Pareto w ustalaniu priorytetów
– Getting Things Done – całościowy system zarządzania sobą w czasie
– Efektywny podział zadań w zespole
– Procedura 4 kroków do eliminowania utrudnień w zarządzaniu czasem.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu (na formularzu do pobrania pod wiadomością) należy przesyłać mailem na adres: beata.zabroni(@)pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Beata Zabroni pod wskazanym mailem oraz numerem tel. 65/520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz_zgloszeniowy_szkolenie_3.08.2018
Program_zarzadzanie czasem_3.08.

Serdecznie zapraszamy!