Zdjęcia/ wykorzystywanie wizerunku dla dokumentacji wydarzeń oraz ich promocji

Podczas najbliższego Piątkowego Poranka z Prawnikiem (tj. 06.02.) zostanie poruszony temat wykorzystywania wizerunku dla dokumentacji fotograficznej wydarzeń oraz ich promocji.

Warto zapoznać się z tym, kiedy zgoda na opublikowanie zdjęcia jest konieczna, a kiedy nie. Jakie warunki związane z wykorzystaniem wizerunku podczas np. reklamowania wydarzenia lub działalności dowiecie się Państwo już w piątek, 6 lutego w Centrum Bukowska. Jeśli potrzebna jest konsultacja indywidualna prosimy kontaktować się z administratorką ds. usług pod adresem mailowym anita.nowicka@pisop.org.pl, wtedy wyznaczony zostanie dogodny termin spotkania.

Spotkanie odbędzie się w godz. 9:00-10:00. Po godzinie 10:00, czyli po zakończeniu części tematycznej, zapraszamy na indywidualne konsultacje z prawnikiem na zgłoszoną przez Państwa kwestię.

Aby skorzystać z usługi, należy najpóźniej do 04.02. (środa) przesłać zgłoszenie oraz wypełnioną analizę-test de minimis (analiza-test załączona poniżej) na adres anita.nowicka@pisop.org.pl.

Wsparcie mogą otrzymać podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu poznańskiego, (tj. m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego), które nie miały jeszcze szansy skorzystać z oferty usług specjalistycznych: prawnych, księgowych, marketingowych Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej przy Centrum PISOP.

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

Projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji udziela Anita Nowicka pod nr tel. 61/851 91 34 lub mailem anita.nowicka@pisop.org.pl.

analiza de minimis