Źródła finansowania działań społecznych

W jaki sposób skutecznie korzystać ze źródeł finansowania takich jak: loterie, zbiórki, aukcje?  Jakie możliwości dają fundusze poręczeń czy też pożyczki dla organizacji pozarządowych? Fundacjom oraz stowarzyszeniom, które wychodzą naprzeciw różnorodnym problemom społecznym,  proponujemy zapoznanie się z alternatywnymi sposobami pozyskiwania środków.

Centrum PISOP, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka oraz Wielkopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają przedstawicieli wielkopolskich organizacji pozarządowych do udziału w Konferencji pn. Alternatywne źródła finansowania działań społecznych.

Konferencja odbędzie się 29 listopada w godz. 10.00-14.00 w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu.

Ponadto po wprowadzeniu teoretycznym oferujemy Państwuudział w warsztatach podczas których:

  • Przekazana zostanie wiedza na temat dobrych i złych praktyk związanych z ubieganiem się o środki oraz rozliczaniem projektów z PFRON,
  • Zagwarantowana zostanie możliwość zapoznania się z nowymi zasadami wzoru oferty do samorządów,
  • Wyjaśnione zostaną wątpliwości odnośnie prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej w organizacjach pozarządowych.

W celu dostosowania tematyki wydarzenia do Państwa potrzeb prosimy o przesłanie proponowanych zagadnień bądź też konkretnych pytań do prelegentów do dnia 22 listopada br. z wykorzystaniem załączonego formularza bądź też telefonicznie.

Zgłoszenia do udziału w Konferencji należy przesłać (na specjalnym formularzu do pobrania poniżej) najpóźniej do 27 listopada  br. faksem pod nr 61/851 91 34 lub mailem na adres marta.swinarska@pisop.org.pl.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Martą Swinarską pod numerem tel. 61/851 91 34 lub mailem na adres marta.swinarska@pisop.org.pl.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w Konferencji jest bezpłatny.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.