ABC tworzenia projektu – tym razem Wolsztyn i Wijewo

Centrum PISOP zaprasza na szkolenie osoby, które chcą zwiększyć swoje szanse na zdobycie mikrodotacji. Już w lipcu będą one mogły wykorzystać zdobytą wiedzę w konkursie ogłoszonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach dotacji młode organizacje i grupy nieformalne będą miały szansę zrealizować pierwsze projekty, poznać mechanizm Programu FIO oraz zaplanować swoje działania w przyszłości. Zgłoszenie będzie wiązało się z opracowaniem swojego pomysłu w formie projektu, warto więc uporządkować wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie ABC tworzenia projektu  odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie w dniu 24.07.2014 r. oraz w Urzędzie Gminy Wijewo w dniu 25.07.2014 r. 

Podczas szkolenia omówione zostaną:

  • charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
  • charakterystyka grupy docelowej,
  • kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
  • harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
  • zasady konstruowania budżetu projektu.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą do dnia 22.07.2014 r. drogą mailową na adres: anna.kaczmarek@pisop.org.pl lub faksem pod numerem telefonu 65 520 78 86. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy – szkolenie w Wolsztynie.
Formularz zgłoszeniowy – szkolenie w Wijewie.