Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej

Bez pieniędzy trudno rozwinąć działalność przedsiębiorstwa społecznego. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli spółdzielni socjalnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsca pracy do udziału w cyklu szkoleniowo – doradczym pn. Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej.

Na cykl składają się dwa zjazdy szkoleniowe:

I.      16-18 marca 2016 r., pn. „Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym”

W programie zjazdu:

– Rozwój i doskonalenie przedsiębiorstwa m.in. planowanie działań na dłuższy czas, współpraca z partnerami.
– Zarządzanie zasobami ludzkimi m.in. zarządzanie pracownikami, podział zadań, motywowanie, komunikacja, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.
– Zarządzanie ryzykiem.

II.    6-8 kwietnia 2016 r., pn. „Efektywność przedsiębiorstwa społecznego” 

W programie zjazdu:

– Ocena efektywności, funkcjonalności prowadzonej działalności.

– Możliwości zwiększenia rentowności i skuteczności podejmowanych przedsięwzięć na rynku.

– Opracowanie biznesplanu na kolejne 3 lata działania z wykorzystaniem dotacji inwestycyjnej.

Szkolenia odbędą się w Hotelu Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie (zapewniamy: nocleg, wyżywienie oraz dojazd z Leszna do Żerkowa).

Po zakończeniu szkoleń przedstawiciele spółdzielni socjalnej, którzy będą chcieli pozyskać dotację inwestycyjną będą zobowiązani do wypełniania wniosku oraz opracowania biznesplanu na okres kolejnych 3 lat działalności spółdzielni. Na tym etapie wsparcie zapewnią wykwalifikowani doradcy.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) oraz odesłanie najpóźniej do 4. marca 2016 r. na adres dorota.surma@pisop.org.pl (oryginał należy dostarczyć do biura Centrum PISOP w Lesznie najpóźniej w dniu wyjazdu na szkolenie).

W razie pytań proszę o kontakt z Dorotą Surma lub Pauliną Matczuk pod nr tel. 65 520 78 86.

Wsparcie jest częścią projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Serdecznie zapraszamy!

FORMULARZ_REKRUTACYJNY