Akademia Społecznych Menadżerów

Jeśli chcecie, by Wasza organizacja działała lepiej i sprawniej; jeśli chcecie, by mówiło się o Waszej działalności; jeśli chcecie nie martwić się o finanse Waszej organizacji – weźcie udział w bezpłatnej Akademii Społecznych Menadżerów. Właśnie rozpoczęły się zapisy na jej wiosenną edycję.

Co to jest Akademia?

To cykl czterech trzydniowych zjazdów, organizowanych przez Centrum PISOP dla liderów organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Każdy zjazd poświęcony jest innej tematyce tj.:

I zjazd– zarządzanie organizacją. Podczas tego zjazdu uczestnicy dowiedzą się co to jest planowanie strategiczne i zarządzanie operacyjne. Nauczą się budować strukturę organizacyjną, uspójniać działania i usprawniać procesy wewnętrzne, a także współpracować z partnerami.

II zjazd– budowanie skutecznego zespołu, a więc: rekrutacja pracowników i wolontariuszy, integracja, motywowanie i rozwój kompetencji zespołu, współpraca i rozwiązywanie konfliktów.

III zjazd –planowanie finansów. Uczestniczy dowiedzą się jak budować strategię finansowąm oraz jak planować roczny budżet organizacji. Omówione zostaną różnorodne możliwości finansowania działań. Ponadto nauczą się analizować płynność finansową organizacji, dbać o stabilność finansową oraz zarządzać finansami zgodnie z prawem.

IV zjazd –komunikacja. Po tym zjeździe uczestnicy będą wiedzieć, jak stworzyć identyfikację wizualną organizacji oraz jak komunikować się wewnątrz niej i na zewnątrz. Zyskają wiedzę, jak kontaktować się z mediami i jak zachęcić je do informowania o działaniach organizacji.

Szkolenia poprowadzą specjaliści-praktycy, działacze organizacji pozarządowych. Absolwenci Akademii dla Liderów zyskają wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi organizacjami i rozwijać ich potencjał.

Kto może wziąć w niej udział?

Akademia kierowana jest w szczególności do osób zarządzających (prezesów, członków zarządów) stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi, zakładami aktywności zawodowej, warsztatami terapii zajęciowej, centrami i klubami integracji społecznej, towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych (czyli podmiotami ekonomii społecznej) z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Jak zorganizowana jest Akademia?

Zjazdy w ramach Akademii trwają od czwartku do soboty w następujących terminach:

  • 13-15 marca br. (Jak skutecznie zarządzać organizacją?)
  • 24-26 kwietnia br. (Jak budować kompetentny zespół?)
  • 15-17 maja br. (Jak planować finanse w organizacji?)
  • 26-28 czerwca br. (Jak komunikować o swojej działalności?)

Uczestnikom Akademii oferujemy: transport z Poznania na miejsce szkolenia, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz komplet materiałów szkoleniowych. Zapewnione są też atrakcje wieczorne.

Jak można wziąć udział?

Osoby chcące wziąć udział w Akademii dla Liderów proszone są wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go Małgorzacie Jankowskiej (malgorzata.jankowska@pisop.org.pl fax/tel. 61 851 91 34,). Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego br.

W jednej Akademii weźmie udział piętnaście osób.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o Akademii?

Udział w Akademii Społecznych Menadżerów jest bezpłatny. Szkolenia odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń i usług objęte jest pomocą de minimis.