Akademia Społecznych Menadżerów

Jeśli chcecie, by Wasza organizacja działała lepiej i sprawniej; jeśli chcecie, by mówiło się o Waszej działalności; jeśli chcecie nie martwić się o finanse Waszej organizacji – weźcie udział w bezpłatnej Akademii Społecznych Menadżerów. Właśnie rozpoczęły się zapisy na jej wiosenną edycję.

Co to jest Akademia?

To cykl czterech trzydniowych zjazdów, organizowanych przez Centrum PISOP dla liderów organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Każdy zjazd poświęcony jest innej tematyce tj.:

I zjazdzarządzanie organizacją. Podczas tego zjazdu uczestnicy dowiedzą się co to jest planowanie strategiczne i zarządzanie operacyjne. Nauczą się budować strukturę organizacyjną, uspójniać działania i usprawniać procesy wewnętrzne, a także współpracować z partnerami.

II zjazdbudowanie skutecznego zespołu, a więc: rekrutacja pracowników i wolontariuszy, integracja, motywowanie i rozwój kompetencji zespołu, współpraca i rozwiązywanie konfliktów.

III zjazd -planowanie finansów. Uczestniczy dowiedzą się jak budować strategię finansowąm oraz jak planować roczny budżet organizacji. Omówione zostaną różnorodne możliwości finansowania działań. Ponadto nauczą się analizować płynność finansową organizacji, dbać o stabilność finansową oraz zarządzać finansami zgodnie z prawem.

IV zjazd –komunikacja. Po tym zjeździe uczestnicy będą wiedzieć, jak stworzyć identyfikację wizualną organizacji oraz jak komunikować się wewnątrz niej i na zewnątrz. Zyskają wiedzę, jak kontaktować się z mediami i jak zachęcić je do informowania o działaniach organizacji.

Szkolenia poprowadzą specjaliści-praktycy, działacze organizacji pozarządowych. Absolwenci Akademii dla Liderów zyskają wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi organizacjami i rozwijać ich potencjał.

Kto może wziąć w niej udział?

Akademia kierowana jest w szczególności do osób zarządzających (prezesów, członków zarządów) stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi, zakładami aktywności zawodowej, warsztatami terapii zajęciowej, centrami i klubami integracji społecznej, towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych (czyli podmiotami ekonomii społecznej) z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Jak zorganizowana jest Akademia?

Zjazdy w ramach Akademii trwają od czwartku do soboty w następujących terminach:

  • 13-15 marca br. (Jak skutecznie zarządzać organizacją?)
  • 24-26 kwietnia br. (Jak budować kompetentny zespół?)
  • 15-17 maja br. (Jak planować finanse w organizacji?)
  • 26-28 czerwca br. (Jak komunikować o swojej działalności?)

Uczestnikom Akademii oferujemy: transport z Poznania na miejsce szkolenia, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz komplet materiałów szkoleniowych. Zapewnione są też atrakcje wieczorne.

Jak można wziąć udział?

Osoby chcące wziąć udział w Akademii dla Liderów proszone są wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go Małgorzacie Jankowskiej (malgorzata.jankowska@pisop.org.pl fax/tel. 61 851 91 34,). Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego br.

W jednej Akademii weźmie udział piętnaście osób.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o Akademii?

Udział w Akademii Społecznych Menadżerów jest bezpłatny. Szkolenia odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń i usług objęte jest pomocą de minimis.