Dotacje na założenie Spółdzielni Socjalnych!

UWAGA!!! Nabór wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnych zostaje przedłużony do 29 listopada. Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać w terminie do 29.11.2013 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno z dopiskiem „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w Biurze Projektu lub do pobrania poniżej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Natalią Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl.

Zapraszamy!!!