Działania Godne Uwagi – relacja z Konferencji

17 marca w Poznaniu odbyła się Konferencja pn. „Przyszłość i inspiracje dla III sektora w Wielkopolsce – Gala Konkursu „Działania Godne Uwagi”. Jak sam tytuł wskazuje, podczas konferencji poruszano kwestie związane z przyszłością organizacji pozarządowych, a inspirację stanowiła m.in. prezentacja laureatów Konkursu „Działania Godne Uwagi”!

Sam program Konferencji został podzielony na dwie części. W pierwszej, poświęconej przyszłości III sektora, Prezeska Centrum PISOP Ewa Gałka opowiedziała o wsparciu państwa dla inicjatyw ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, na lata 2015-2020. Przybliżone zostały m.in. dokumenty określające instrumenty działań obywatelskich, w tym dokumenty strategiczne dotyczące zasad wsparcia ze strony państwa. Podczas wystąpienia Prezeska Centrum PISOP zachęcała do zgłębiania możliwości niefinansowych form wsparcia jak również do tego by aktywnie uczestniczyć w programach współpracy, ze szczególną uwagą na partnerskie podejście.

Kolejne wystąpienie, Prezesa Fundacji RC w Gdańsku Jerzego Boczonia, połączone z dyskusją uczestników konferencji poświęcone było trendom rozwojowym III sektora. Po przedstawieniu przez prelegenta założeń strategii „III sektor dla Polski” tj. misji, wizji, celów strategicznych, obszarów działania podjęta została dyskusja nad tym dokumentem. Uczestnicy konferencji wspólnie zastanawiali się nad treścią, wyrażali swoje opinie i proponowali zmiany.

Po krótkiej przerwie nastąpiła wyczekiwana przez większość uczestników konferencji część poświęcona inspiracjom – Gala Konkursu „Działania Godne Uwagi”. W Konkursie, którego celem było upowszechnianie działań zrealizowanych przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej, laureatów wskazała zarówno specjalnie powołania Kapituła, jak i Internauci. Wręczaniu statuetek i dyplomów towarzyszyła burza oklasków. Podczas prezentacji laureatów każda zwycięska inicjatywa została krótko przybliżona wszystkim uczestnikom.

Laureatami Konkursu „Działania Godne Uwagi” 2015 zostali:

Subregion kaliski:

 • „Akcja Wesołych Ogrodników”, działanie zrealizowane przez Fundację Ogród Marzeń
 • „Razem Damy Radę”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Hipoterapii
 • „Moja ulica”, działanie zrealizowane przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych
 • „Prezentacje plastyczne i teatralne”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie OPUS
 • Nagroda Internautów: „Wojewódzkie Obchody Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”, działanie zrealizowane przez Ostrowską grupę PAT „Uzależnieni Od Teatru” pod patronatem stowarzyszenia wspierającego działalność statutową poradni psychologiczno-pedagogicznej „Razem Damy Radę”  

Subregion koniński:

 • „Akademia Życia / Start up for Young disabled people”, działanie zrealizowane przez Fundację Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej
 • “Program Miejska Karta Seniora”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie ANMAR
 • „Instalacja Edukacyjna 1938-1945 Historia Prawdziwa”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Przystań
 • „Jestem, ponieważ jesteśmy”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet
 • Nagroda Internautów: „Bronią języka – sztandar i pieśń, w stuletniej drodze niepodległości”, działanie zrealizowane przez Orkiestrę Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale.

Subregion pilski:

 • „Ceramiczny street art”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Na Górze
 • „Uczymy się z przyjemnością! – pomoc dzieciom i młodzieży w nauce – wolontariat”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile
 • „Adaptacja dawnego hangaru kajakowego na stanicę turystyczną”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Krajna Motors Team
 • „Budowa toru do pojazdów zdalnie sterowanych i sceny w Pokrzywnie”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Pokrzywa
 • Nagroda Internautów: „Adaptacja dawnego hangaru kajakowego na stanicę turystyczną”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Krajna Motors Team.

Subregion leszczyński:

 • „Myśląc o bezpieczeństwie naszych mieszkańców nie zapominamy o walorach estetycznych naszej miejscowości”, działanie zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzyżankach
 • „Grupa Kryza: Pokaz mody paryski szyk biskupiański dryg”, działanie zrealizowane przez Bractwo Kurkowe w Krobi
 • „Młodzieżowa Agencja Kulturalno-Rozrywkowa”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ziemia Krobska
 • „Rewitalizacja zbiornika wodnego”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej
 • Nagroda Internautów: „X Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Gwiazdy Dzieciom 2014”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko
 • Nagroda Internautów – wyróżnienie: „Sędzia Taekwondo”, działanie zrealizowane przez Klub Sportowy Tiger Wielkopolska

Subregion poznański:

 • „Zakład – Makerspace”, działanie zrealizowane przez Fundację Animatornia
 • „Wielkoduchy – program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO
 • „Kolorowe Biblioteki”, działanie zrealizowane przez Fundację Femina Project
 • „Bezdomni ludzie – bezdomnym psom”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Wielkopomoc
 • Nagroda Internautów ex aequo: „Literackie Ty Ta Te”, działanie zrealizowane przez Grupę Inicjatywną Baranówko oraz „Studio Aktorskie STA”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie The Art.

Jak przyznała Komisja Konkursowa ocena inicjatyw nie należała do najłatwiejszych. Ocenie podlegało 112 zgłoszonych działań. Najwięcej inicjatyw konkurowało w subregionie leszczyńskim (37) oraz poznańskim (35). Głosowanie na profilu Centrum PISOP na facebooku również przyniosło wiele wrażeń i emocji, w dwóch subregionach walka trwała do ostatniej chwili. Zwycięskie inicjatywy otrzymały możliwość promocji swoich działań w mediach, a wszystkie zgłoszone w Konkursie działania zostaną opisane w publikacji „Działania Godne Uwagi”.

Po rozdaniu nagród przyszedł czas na zaprezentowanie możliwych źródeł finansowania działań podmiotów ekonomii społecznej. O tych znanych jak i mniej znanych źródłach mówił doradca Centrum PISOP Piotr Kotlarek. Podczas Konferencji oficjalnie ogłoszono II edycję Konkursu na Mikrodotacje Wielkopolska Wiara, który to konkurs wśród uczestników wydarzenia budził ogromne zainteresowanie. O czym świadczyła ilość pytań zadawanych w specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym Wielkopolskiej Wiary. Po zaprezentowaniu idei oraz zasad Konkursu na Mikrodotacje doradca Centrum PISOP zaproponował również inne możliwości wsparcia – aktualne konkursy o dofinansowanie dla organizacji.

Ostatnim wystąpieniem w tej części była prezentacja poświęcona mitom i faktom na temat pracy w III sektorze oraz zbieraniu pieniędzy na cele społeczne,  przygotowana przez Prezesa Zarządu Fundacji Bank Ochrony Środowiska.

Konferencję zakończył akcent muzyczny. Studenci ze Stowarzyszenia The Art uświetnili wydarzenie pokazem piosenki aktorskiej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Konferencji, prelegentom oraz zgłaszającym działania w Konkursie. Wierzymy, iż uda nam się podobne wydarzenie zorganizować w niedalekiej przyszłości i również mile zaskoczeni będziemy tak dużym zainteresowaniem!

Konkurs jest częścią projektów pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,
„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa”
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułami opisującymi Laureatów Konkursu z poszczególnych subregionów:

Laureaci Konkursu „Działania Godne Uwagi” z subregionu leszczyńskiego

Laureaci Konkursu „Działania Godne Uwagi” z subregionu poznańskiego

Laureaci Konkursu „Działania Godne Uwagi” z subregionu kaliskiego

Laureaci Konkursu „Działania Godne Uwagi” z subregionu pilskiego

Laureaci Konkursu „Działania Godne Uwagi” z subregionu konińskiego

Działania Godne Uwagi