Finanse w NGO – szkolenie w Kościanie

Skuteczność działania organizacji pozarządowej zależy w dużym stopniu od uporządkowanej i prawidłowo prowadzonej księgowości. Wymaga to jednak znajomości specyfiki rachunkowej NGO.

W celu przygotowania osób zaangażowanych w pracę w organizacjach pozarządowych do samodzielnego prowadzenia księgowości Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza 19 lutego 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00 na szkolenie pn. „Finanse w organizacji pozarządowej – podstawy działania”, które odbędzie się w Kolegium UAM w Kościanie (ul. Bernardyńska 2, sala 207).

Szkolenie poprowadzi Joanna Pijanowska – trenerka z zakresu księgowości, kadr i płac oraz przedsiębiorczości, księgowa z kilkunastoletnią praktyką zawodową, posiadająca praktyczną wiedzę  i doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych, a także rozliczaniu dotacji.

Przedstawi uczestnikom m.in.:

  • rodzaje działalności prowadzonych przez organizacje pozarządowe – zasady prowadzenia i sposoby rozliczania,
  • finansowanie działalności organizacji ze środków publicznych i prywatnych – podstawy rozliczania dotacji i darowizn
  • obowiązki organizacji pozarządowej w zakresie rachunkowości
  • kwestię podatków w organizacji pozarządowej,
  • zasady zatrudniania pracowników oraz współpracy z wolontariuszami,
  • sprawozdawczość związaną z zakończeniem roku – zmiany w sprawozdaniach finansowych za rok 2014.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonego do wiadomości formularza zgłoszeniowego i odesłanie go najpóźniej do 16 lutego na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl lub numer faksu 65 520 78 86.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Alicją Marcinek, tel. 65 520 78 86.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz dokument poświadczający ukończenie szkolenia.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy 19.02.2015