Szkolenie w Gostyniu – księgowość i finanse w organizacjach pozarządowych

Osoby odpowiedzialne za księgowość w organizacji pozarządowej, a także osoby działające w organizacji chcące poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu zapraszamy do udziału w szkoleniu pn.: „Podstawy finansowe działalności organizacji pozarządowych”. Szkolenie odbędzie się  12 lutego 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256).

Szkolenie poprowadzi Joanna Pijanowska – trenerka z zakresu księgowości, kadr i płac oraz przedsiębiorczości, księgowa z kilkunastoletnią praktyką zawodową, posiadająca praktyczną wiedzę  i doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych, a także rozliczaniu dotacji.
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • rodzaje działalności statutowej (odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza),
  • finansowanie działalności ze środków publicznych i prywatnych,
  • podstawy rozliczania dotacji i darowizn,
  • obowiązki  w zakresie rachunkowości,
  • sprawozdawczość związaną z zakończeniem roku.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych i rozliczeń dotacji.

Szkolenie jest bezpłatne! Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zachęcamy do rejestracji na szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl lub numer faksu 65 520 78 86 nie później niż do 9 lutego.
Informujemy, iż liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Alicją Marcinek telefonicznie (65 520 78 86) lub mailowo (pod wskazany wyżej adres)
Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy 12.02.2015