Fotorelacja z konferencji

W tym roku listopad pożegnaliśmy z prawdziwym rozmachem. Kilka tygodni intensywnych działań, efektywnej współpracy, promocji, telefonów – wszystko po to, aby zebrać się na konferencji i podyskutować o różnych możliwościach pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe. Nie ulega wątpliwości, że dla takich wydarzeń warto podejmować trud!

138607898829164Konferencja miała na celu poszerzyć świadomość w zakresie różnych sposobów pozyskiwania środków przez przedstawicieli podmiotów trzeciego sektora. Jak pokazują badania Klon/Jawor większość organizacji pozarządowych opiera swoje działania głównie na składkach członkowskich, darowiznach i dotacjach. Rynek nie jest niestety łaskawy dla NGO’sów i aby przetrwać trzeba mieć nie tylko pomysł na siebie, ale przede wszystkim pomysł na pozyskiwanie środków. Ten temat stał się szerokim polem do dyskusji i przyniósł wiele cennych wniosków.

138607842113365Mieliśmy przyjemność gościć Pana Mateusza Klemenskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,który przybliżył uczestnikom konferencji kwestie związane z udzielaniem pożyczek, gwarancji i poręczeń. Pan Krzysztof Leń, Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego uzupełnił wystąpienie prezentując temat dotyczący Funduszu Poręczeń i Pożyczek dla Organizacji Pozarządowych. Część wykładową zwieńczyło wystąpienie Pani Moniki Chrzczonowicz, Doradczyni Stowarzyszenia Klon/Jawor, która przedstawiła uczestnikom mity, fakty oraz wyzwania, dotyczące organizacji loterii, zbiórek i aukcji. Zaprezentowała również zmiany, jakie mają być wprowadzone w tym obszarze.

138607872127277138607859817651Z uwagi na to, iż jednym z organizatorów był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie mogło zabraknąć wystąpienia dotyczącego roli organizacji pozarządowych w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Temat ten przybliżyła uczestnikom pani Beata Wojciechowska z Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

138607891726028Po części wykładowej przyszedł czas na warsztaty. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość udziału w takich warsztatach jak:

  • „Zasady ubiegania się o środki oraz rozliczanie projektów z PFRON – dobre i złe praktyki”
  •  „Zasady wzoru nowej oferty do samorządów”
  •  „Działalność odpłatna, i gospodarcza w organizacjach pozarządowych – najczęściej zadawane pytania”.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i dały szansę na pogłębienie wiedzy i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Nie można było narzekać na brak dyskusji i energii, za co bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Konferencję posumowali: Ewa Gałka – Prezeska Zarządu Centrum PISOP, Marcin Sadowski – Specjalista ds. Ekonomii Społecznej z Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Grzegorz Naranowicz – Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON. Organizatorami konferencji byli: Centrum PISOP, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka oraz Wielkopolski Oddział PFRON. Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Wydarzenie finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do obejrzenia wszystkich zdjęć z tego wydarzenia, które znajdują się tutaj.