Fundacja Edukacja Demokratyczna

O Fundacji…

Fundacja Edukacja Demokratyczna została założona w 2013 roku w Poznaniu. Celem jej działania jest wspieranie procesu tworzenia szkół demokratycznych w Polsce. Zasługą tejże właśnie Organizacji jest wsparcie przy powstaniu i działalności pierwszych tego typu placówek w Polsce (m.in. szkoły Trampolina w Poznaniu). Obecnie zespół Fundacji wspiera założenie kolejnych tego typu szkół.

Czym są szkoły demokratyczne?

Na całym świecie powstaje coraz więcej szkół demokratycznych. Demokratycznych – tzn. szkół, w których dzieci mają pełne prawo do decydowania o swojej nauce i rozwoju. Celem działania szkół demokratycznych jest inspirowanie i wspieranie dziecka w jego rozwoju tak, by stało się ono świadomym, odpowiedzialnym, empatycznym i społecznym dorosłym z silnym poczuciem własnej wartości. W takiej szkole to dziecko wybiera sobie z dostępnej oferty to, co jest dla niego ważne lub interesujące. W ten sposób uczy się odpowiedzialności za dokonane wybory i podjęte decyzje, zarazem uczestniczy w demokratycznej społeczności współtworząc i jednocześnie przestrzegając jej praw i zasad. Na świecie istnieje ponad 200 tego typu placówek.

Działalność Fundacji Edukacja Demokratyczna

W Polsce, do grudnia 2013 roku, z inspiracji Fundacji działało 5 tego typu szkół (w Poznaniu, Łodzi i Warszawie). Fundacja zamierza powiększyć to „grono” o kolejne placówki – odpowiednio w Trójmieście, Wrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy, Białymstoku i Szczecinie. Dzięki temu szkoły demokratyczne będą stanowić coraz bardziej realną alternatywę dla większości publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych. Tak naprawdę bowiem wkażdym miejscu działają niezależne grupy inicjatywne i Fundacje, które tworzą szkoły.

W działania Fundacji zaangażowane jest kilkanaście osób – wyjaśnia Katarzyna Kijas z Fundacji Edukacja Demokratyczna – drugie tyle działa w powołanym przez Fundację Centrum Samorozwoju Trampolina, z czego trzy są zatrudnione na stałe. Działania Fundacji zmierzają przede wszystkim do otwierania szkół demokratycznych w Polsce, jednakże prowadzony jest także szereg innych działań na rzecz rozwoju edukacji demokratycznej. Fundacja w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wydała łącznie 3 publikacje na temat szkół demokratycznych, których do tej pory na polskim rynku brakowało. Obecnie trwają prace nad wydaniem czwartej publikacji. Prowadzimy także strony internetowe, które pokazują przykłady szkół demokratycznych, także poza granicami naszego Kraju, np. szkoły w angielskim Summerhill – dodaje K. Kijas.

Pozostała działalność Fundacji obejmuje m.in. dążenie do takiej zmiany przepisów polskiego prawa w zakresie oświaty, aby wspierało także tworzenie i rozwój szkół demokratycznych. Chodzi tu m.in. o konieczność rozszerzenia zakresu kształcenia nauczycieli w Polsce o kompetencje i podejście wymagane w szkołach demokratycznych, prowadzenie kampanii edukacyjnej dla zwiększenia świadomości społecznej dot. szkół demokratycznych.

Źródło: www.edukacjademokratyczna.plwww.trampolina.szkola.pl