Przedsiębiorcze Stowarzyszenie Dziecko

Przedsiębiorcze Stowarzyszenie Dziecko

Niejedna organizacja musiała zrezygnować z ubiegania się o środki zewnętrzne, ponieważ nie dysponowała odpowiednim wkładem własnym. Takich problemów nie ma Stowarzyszenie Dziecko z Gostynia. Podjęło ono współpracę z lokalnymi samorządami, firmami oraz bankiem spółdzielczym. Budując pozytywne relacje z przedstawicielami jednostek samorządowych i biznesu, a także podejmując bezpośredni kontakt z tymi instytucjami, uzyskało ich finansowe wsparcie. Dzięki temu stowarzyszenie mogło zrealizować zaplanowane działania, a oprócz tego dostało nagrodę za zgromadzenie największego wkładu finansowego w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

– Jesteśmy drugim ośrodkiem  programu Działaj Lokalnie w Polsce, który gromadzi największy wkład finansowy na dotacje dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych realizujących zadania na terenie powiatu gostyńskiego – mówi Ewa Misiaczyk ze Stowarzyszenia Dziecko.

Stowarzyszenie Dziecko powstało w marcu 2001 roku. Swoją działalność koncentruje na szeroko rozumianym rozwoju lokalnym, w tym wspieraniu instytucji oraz osób. Podejmuje szereg działań edukacyjnych i kulturalnych, promuje ideę wolontariatu.

www.dzialajlokalnie.gostyn.pl