Grupy nieformalne aktywnie działają – czyli o inicjatywie Wielkopolskiej Wiary

Chcąc działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia i zmieniać je na przestrzeń przyjazną mieszkańcom można działać w ramach grup nieformalnych. Jeśli takie działania się sprawdzą, kolejnym krokiem może być założenie organizacji pozarządowej! Mimo iż możliwości finansowania działań grup nieformalnych jest mało, w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara jest taka szansa.

Grupy nieformalne najczęściej chcą działać na rzecz najbliższego otoczenia – swoich sąsiadów, czy miejscowości. Część grup zawęża swoich odbiorców np. do konkretnej grupy wiekowej – seniorów, dzieci, młodzieży szkolnej lub do konkretnej specyfiki odbiorców – np. młode mamy, osoby z niepełnosprawnościami, o niskim statusie materialnym, sportowcy, artyści itp. Pomysłowość grup nieformalnych ograniczają jedynie obszary pożytku publicznego wskazane w ustawie. Ich zakres jest jednak na tyle szeroki, że nietrudno koncepcję projektu wpasować w ramy tychże obszarów.

Najważniejszym zadaniem podczas realizacji projektów przez grupy nieformalne jest nie tyle zrealizowanie zaplanowanych działań, a włączenie do nich obywateli, co nie zawsze jest rzeczą prostą. Niemniej wartość takich projektów jest większa, ponieważ wzmacnia ich możliwości, wspiera integrację i zwiększa potencjał rozwoju lokalnej społeczności czy danej grupy. Dzięki temu rezultaty tych projektów są trwalsze i mogą przynieść długofalowe korzyści.

W ramach realizowanych inicjatyw w I edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara grupy nieformalne zorganizowały m.in. następujące projekty:

Projekt – „Kreatywna Kobieta Budzyńska”

Najważniejszym założeniem projektu było zwiększenie aktywności kobiet do uczestniczenia w życiu publicznym oraz wzrost świadomości społecznej wśród kobiet. Działania projektowe wzbogaciły ich wiedzę i umiejętności do czynnego udziału w życiu społecznym i publicznym, a także pomogły im w nabyciu umiejętności organizacji wolnego czasu. Objęły one: warsztaty, konsultacje i szkolenia teoretyczno-praktyczne, w tym m.in. krótki kurs samoobrony i spotkanie z dietetykiem oraz wycieczki i wyjazdy integracyjne. Projekt skierowany był do kobiet, które chciał się czynnie włączyć się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Ważnym aspektem realizacji tego projektu był fakt, że wszystkie zajęcia realizowane były w formie aktywności wolontariackiej przez mieszkanki dla mieszkanek.

Projekt – „Bez litości”

Uczestnikami projektu byli niepełnosprawni muzycy – 3 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz 1 osoba mieszkająca w domu rodzinnym w Szamocinie. Pomagało im trzech pełnosprawnych muzyków. Głównym celem projektu było umożliwienie rozwoju artystycznego oraz promocja twórczości artystów z różnymi rodzajami niepełnosprawności – bezpośrednio muzyków uczestniczących w projekcie, a pośrednio (docelowo) także innych – zajmujących się różnorodną twórczością w całym kraju. W ramach tego przedsięwzięcia m.in. odbyły się próby wokalne i instrumentalne, realizacja utworów oraz koncert.

Projekty te zostały zrealizowane w ramach I edycji konkursu, który zakończył się w zeszłym roku. Obecnie zakończył się nabór do II edycji.

Zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.pisop.org.pl/fio, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące konkursu!

Autorka: Katarzyna Sulejewska – doradczyni w projekcie Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa

Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem:

„Mikrodotacje jako narzędzie aktywizacji społeczności lokalnych”