Mikrodotacje jako narzędzie aktywizacji społeczności lokalnych

Obecnie poszukuje się nowatorskich metod aktywizowania społeczności lokalnej. Mieszkańcy powinni czuć się współodpowiedzialni za to, co się dzieje i jak wygląda ich najbliższa okolica. Nie jest to jednak łatwe, jeśli dana społeczność długo była bierna. Są jednak różnorodne sposoby, które umożliwiają aktywizowanie obywateli. Jednym z nich są właśnie mikrodotacje.

Mikrodotacje to niewielkie środki, które przeznaczane są na inicjatywy oddolne oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych. W Wielkopolsce mikrodotacje przyznawane są m.in. w ramach Konkursu Wielkopolska Wiara. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi tu 5000 zł.

W jaki sposób mikrodotacje mogą przyczynić się do aktywizowania społeczności lokalnych

1.       MIKRODOTACJĘ UMOŻLIWIAJĄ DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ GRUP NIEFORMALNYCH I SAMOPOMOCOWYCH

Jak wskazują wyniki poprzedniej edycji konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara wśród realizowanych 129 inicjatyw, aż 87 realizowały grupy nieformalne, a 42 młode organizacje pozarządowe. Świadczy to o dużym zainteresowaniu tego rodzaju środkami przez np. liderów, którzy działają tylko w formie grup. Konkurs Mikrodotacji jest jedynym w Wielkopolsce, który finansuje inicjatywy oddolne realizowane przez grupy nieformalne i samopomocowe i odpowiada na duże zapotrzebowanie w tym zakresie.

2.       MIKRODOTACJE DAJĄ IMPULS DO DZIAŁANIA I POSZERZENIE ZAKRESU ZADAŃ

Czasami nawet kwota 5000 zł jest szansą na rozpoczęcie nowych działań. Umożliwia np. zakup sprzętu dla młodej organizacji pozarządowej, dzięki któremu może ona rozpocząć działania na większą skalę. Powoduje to w następstwie kolejne inicjatywy i dalszy rozwój. W ramach Konkursu Mikrodotacji 2014 na przykład młoda organizacja pozarządowa otrzymała środki  finansowe na zakup sprzętu do prowadzenia webinariów. Tym samym mogła organizować spotkania na odległość i zwiększyć liczbę osób korzystających z jej wsparcia.

3.       MIKRODOTACJA UŁATWIA POZYSKIWANIE SPONSORÓW
Pozyskanie nawet niewielkich środków, umożliwia nawiązanie współpracy i uzyskanie wsparcia finansowego od sponsorów, którzy chętniej wspierają inicjatywy, które mają już zagwarantowane odpowiednie środki. Przykładem takiej inicjatywy jest projekt pn. Elegancja Raka, gdzie dzięki mikrodotacji udało się pozyskać wielu dodatkowych sponsorów i zorganizować dużą Galę na ponad 900 osób!

4.       MIKRODOTACJA DAJE MOŻLIWOŚĆ NAUKI I PRZYGOTOWANIA DO STARTOWANIA W WIĘKSZYCH KONKURSACH

Konkurs Mikrodotacji umożliwia sprawdzenie swoich umiejętności w zakresie pozyskiwania środków na działania. Kompleksowe wsparcie świadczone przez sieć doradców  pomaga w  tworzeniu projektów i wyszukiwaniu odpowiednich źródeł dofinansowania działań, a także uczy myślenia projektowego i przekładania języka projektowego na język wniosku. Wiele młodych organizacji pozarządowych, po skorzystaniu z mikrodotacji, zaczyna aplikować o kolejne środki i startować do kolejnych konkursów.

Mikrodotacje są zatem impulsem do działań, zachęceniem do podejmowania nowych inicjatyw i rozszerzania swojej działalności. Dają możliwość pozyskiwania środków przez grupy nieformalne i samopomocowe, które mają ograniczone możliwości finansowania własnych działań, a które przecież aktywnie działają.

Więcej informacji o Mikrodotacjach Wielkopolska Wiara dostępnych jest na stronie www.pisop.org.pl/fio.

Autorka: Joanna Piechocka – koordynatorka projektu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem:

„Grupy nieformalne aktywnie działają – czyli o inicjatywie Wielkopolskiej Wiary”