Jak aktywizować społeczność lokalną?

Na to pytanie poszukamy odpowiedzi podczas spotkania, na które zapraszamy 2 marca 2015 r. do siedziby Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w godz. 10:00-13:00.

Prowadząca spotkanie, Magdalena Popłońska-Kowalska – ekspertka ds. polityki społecznej i pedagog pracy socjalnej, przedstawi uczestnikom spotkania założenia modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) oraz korzyści wynikające z jego wdrażania. Ponadto opowie o tym, dlaczego warto budować partnerstwa lokalne oraz jak współpracować z sukcesem.

W drugiej części spotkania doradczyni Centrum PISOP przedstawi aktualne informacje na temat kolejnej edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu leszczyńskiego.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu, w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) prosimy nadsyłać najpóźniej do 26 lutego br. na adres: weronika.bota@pisop.org.pl lub faksem: 65 520 78 86.

Więcej informacji o spotkaniu udziela Weronika Bota pod numerem telefonu: 65 520 78 86.

formularz_zgloszeniowy_2.03.2015

Program_spotkanie_sieciujace