Jak zapewnić dobre funkcjonowanie organizacji?

Zapraszamy na szkolenie: „Jak zapewnić dobre funkcjonowanie naszej organizacji?”

Dobrze zarządzana organizacja gwarantuje komfort pracy i satysfakcję wszystkich jej działaczy, zarówno tych ze szczebla zarządu, jak i wolontariuszy. Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 20 – 21 marca (czwartek – piątek)w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie w godz. 9:00 – 16:00.

Uczestnicy szkolenia:

  • dowiedzą się jak organizować pracę zespołu dla osiągania pożądanych efektów
  • poznają pozytywne aspekty planowania działań dla organizacji i sposoby ich wdrażania
  • zgłębią wiedzę jak zarządzać finansami, aby zapewnić stabilność i płynność finansową organizacji
  • zdobędą informacje na temat skutecznej komunikacji oraz sposobów budowania wizerunku organizacji.

Szkolenie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych)  z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński).

Na zgłoszenia czekamy do 14 marca. Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego niżej formularza i odesłania go mailem na adres: alicja.marcinek@pisop.org.pl, lub faksem (nr 65 520 78 86). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!