Warsztat doradczy „BHP w organizacji pozarządowej”

Pod tym względem organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników nie różnią się od firm – muszą spełniać zasady BHP i zapewniać odpowiednie warunki pracy. Czy Wasza organizacja robi to dobrze? Centrum PISOP zaprasza na warsztat doradczy poświęcony bezpieczeństwu i higienie pracy.

Warsztat „BHP w organizacji pozarządowej” odbędzie się 27 lutego br. (czwartek) w leszczyńskim biurze Centrum PISOP (pl. Metziga 26/6) w godz. 10:00-12:00. Zapraszamy na niego przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej z subregionu leszczyńskiego (Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki i wolsztyński).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby, które chcą w nim uczestniczyć, prosimy o kontakt z Alicją Marcinek  (tel. 65 520 78 86, alicja.marcinek@pisop.org.pl).

Warsztat odbywa się w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.