Konkurs „Działania Godne Uwagi” – termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 24 lutego!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ podmioty ekonomii społecznej (tj. m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 lutego.

Do udziału w Konkursie można przesyłać opisy działań, które były realizowane w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

Kapituła Konkursowa oceni nadesłane inicjatywy w następujących kategoriach:

  • Zdrowie i Społeczeństwo
  • Kultura i Sport
  • Edukacja i Rozwój
  • Ekologia i Ochrona Środowiska.

Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  • innowacyjność,
  •  skala działania,
  • stopień zaangażowania mieszkańców,
  • korzyści społeczne.

W każdej z kategorii nagrodzonych zostanie 5 inicjatyw – po jednej z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego).  Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy powalczą o Nagrody Internautów. Głosowanie internetowe za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszy 2 marca br.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród planowane jest podczas uroczystej Gali zorganizowanej w połowie marca br. w Poznaniu.

Dla Laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody! Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy, dystrybuowana w 1000 egzemplarzy wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań w mediach m.in. Panoramie Leszczyńskiej, Radiu Merkury, Głosie Wielkopolskim, Internecie.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie prosimy nadsyłać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (do pobrania pod wiadomością) na adres konkurs@pisop.org.pl.

Szczegóły Konkursu opisane są w Regulaminie Konkursu (do pobrania pod wiadomością). Więcej informacji na temat konkursu udzielimy telefonicznie:  w Lesznie  – Weronika Bota pod nr tel. 65/520 78 86 lub mailem weronika.bota@pisop.org.pl oraz w Poznaniu – Marta Kwapisz pod nr tel. 61/851 91 34 lub mailem marta.kwapisz@pisop.org.pl.

Konkurs organizowany w ramach projektów „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FORMULARZ

Regulamin_Konkursu

Regulamin_Plebiscytu

Konkurs pod Honorowym Patronem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Marszałek Województwa WielkopolskiegoPatroni Medialni Konkursu.

patronimedialni-1