Księgowość i prawo w organizacjach pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe posiadające status pożytku publicznego serdecznie zapraszamy na warsztat doradczy z zakresu prawa i księgowości, który odbędzie się 3 marca 2015 r. w godz. 9:00-12:15 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie.

Podczas doradztwa specjaliści opowiedzą m.in. na co organizacje pożytku publicznego powinny zwrócić szczególną uwagę prowadząc swoje księgi rachunkowe oraz jakie informacje wyodrębnić w sprawozdaniu finansowym.

Uczestnictwo w doradztwie będzie okazją do zdobycia wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

  • sporządzania materiałów merytorycznych pomocnych w przygotowaniu polityki rachunkowości,
  • prowadzenia finansów organizacji pożytku publicznego,
  • aspektów prawnych związanych z posiadaniem statusu OPP,
  • na co można przeznaczyć środki pozyskane z 1%.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z Alicją Marcinek, email: alicja.marcinek@pisop.org.pl, tel.: 65 520 78 86.