Księgowość w małym palcu

Skutecznie zarządzana organizacja wymaga dobrze prowadzonej księgowości i uregulowanych kwestii finansowych. Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnych warsztatach księgowych oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji, które odbędą się w dniach 3 i 23 kwietnia w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie w godz. 9:00 – 11:00.

Księgowa rozwieje wątpliwości uczestników warsztatów w zakresie:

  • opracowania bilansu księgowego,
  • przygotowania sprawozdania finansowego,
  • wypełniania deklaracji podatkowej,
  • samodzielnego prowadzenia księgowości organizacji.

Warsztaty kierowane są do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych)  z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński).

Chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: 65 520 78 86 lub drogą mailową na adres: alicja.marcinek@pisop.org.pl.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

Udział w warsztatach oraz korzystanie z indywidualnych konsultacji jest bezpłatne.