„Kto pyta nie błądzi” – czas na sprawozdanie!

Przygotowanie sprawozdania to jeden z obowiązków organizacji pozarządowej. Dlatego też zachęcamy do udziału w kolejnym warsztacie doradczym z cyklu „Kto pyta nie błądzi”, który odbędzie się 2 grudnia w Centrum PISOP w Lesznie, Pl. J. Metziga 26/6 w godz. 10:00-12:00.

Doradczyni regionalna „Wielkopolskiej Wiary” przedstawi kto, kiedy i w jaki sposób sporządza sprawozdanie, według jakich zasad oraz na co zwrócić szczególną uwagę. Wspólnie z uczestnikami spotkania zostaną przeanalizowane wszystkie punkty sprawozdania. Odpowiemy także na wszystkie indywidualne pytania.

Wsparcie w postaci warsztatu doradczego dedykujemy realizującym projekty finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa”.

Koniec roku to dobry czas, aby uporządkować swoją wiedzę z tego zakresu i złożyć prawidłowo sporządzony dokument. Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o kontakt z Mateuszem Grzeszczuk mailowo: mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Warsztat doradczy odbywa się w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.